Naša firma sa okrem elektroinštalačných prác, prípojok a ďalších v značnej miere zaoberá revíznou činnosťou. pracujeme s najmodernejšími prístrojmi, vďaka ktorým Vám môžeme ponúknuť termovízne merania, dohľadanie porúch a ich odstránenie, revízne skúšky elektrických nástrojov, spotrebičov alebo veľkých elektrických strojov, taktiež revízie bleskozvodov revízie bez obmedzenia napätia a samozrejmosťou sú revízie elektroinštalácii či už domov, bytov, chát, kancelárskych alebo výrobných priestorov tak všetkých objektov triedy A a B.

Realizácia revíznej činnosti bez obmedzenia napätia na objektoch triedy A a B vrátane bleskozvodov

  • výkon termovízneho merania
  • dohľadanie porúch a ich odstraňovanie
  • skúšky elektrických strojov, spotrebičov a elektrického náradia

×

Make an appointment and we’ll contact you.