Daba, Vám, okrem iného ponúka komplexnú činnosť týkajúcu sa zabezpečenia Vášho domu, bytu, kancelárskach priestorov, gáráži, záhrad alebo iných objektov. Samozrejmosťou je poradenská, popripáde projekčná činnosť a následná montáž a samotné spustenie systému. Naši kolegovia sa pravidelne zúčastňujú na rôznych besedách, školeniach a mítingoch aby sme boli schopný Vám priniesť vždy tie najmodernejšie a najfunkčnejšie riešenia zabezpečenia Vášho majetku.

Poradenská činnosť

  • konzultácia so zákazníkom
  • výber najlepšieho riešenia podľa potrieb zákazníka

Projekčná činnosť

  • realizácia projektu podľa platný noriem
  • určenie vplyvov vonkajšieho prostredia

Realizácia

  • realizácia podľa potrieb zákazníka tak, aby zariadenie vyhovovalo platným normám

Revízia

  • vykonanie východiskovej revízie a v budúcnosti periodickej revízie

Záručný a pozáručný servis

  • podľa potrieb zákazníka výkon údržby a oprav na celom zariadení
×

Make an appointment and we’ll contact you.