Poradenská činnosť

  • konzultácia so zákazníkom
  • výber najlepšieho riešenia podľa potrieb zákazníka

Projekčná činnosť

  • realizácia projektu podľa platný noriem
  • určenie vplyvov vonkajšieho prostredia

Realizácia

  • realizácia celej elektroinštalácie podľa potrieb zákazníka tak, aby zariadenie vyhovovalo platným normám

Revízia

  • vykonanie východiskovej revízie a v budúcnosti periodickej revízie

Záručný a pozáručný servis

  • podľa potrieb zákazníka výkon údržby a oprav na celej elektroinštalácii

×

Make an appointment and we’ll contact you.