Či už si u nás objednáte samostatnú montáž bleskozvodu alebo táto montáž bude súčasťou celkovej elektroinštalácie, poprípade sa bude jednať o výmenu starého nevyhovujúceho bleskozvodu, môžete od našej firmy očakávať profesionálny prístup zahŕňajúci poradenskú činnosť s obhliadkou objektu a konzultáciou s majiteľom, vypracovanie projektovej dokumentácie a samotnú realizáciu ukončenú revíznou správou. Ako posledná vec nesmie chýbať záručný a pozáručný servis.

Poradenská činnosť

  • obhliadka miesta montáže bleskozvodu priamo na mieste spolu so zákazníkom

Projekčná činnosť

  • realizácia projektu podľa platný noriem
  • určenie vplyvov vonkajšieho prostredia

Realizácia

  • realizácia bleskozvodu podľa potrieb zákazníka tak, aby zariadenie vyhovovalo platným normám

Revízia

  • vykonanie východiskovej revízie  a v budúcnosti periodickej revízie

Záručný a pozáručný servis

  • podľa potrieb zákazníka
×

Make an appointment and we’ll contact you.